stimulating

stimulating
skatinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Auklėjimo metodas, kai stiprinama veiklos ir elgesio motyvacija. Ji stiprinama tenkinant dvasinius ir materialinius poreikius, norus, interesus, žadinant teigiamas emocijas, didinant socialinį prestižą. Tam naudojamos dvasinio-moralinio ir materialinio skatinimo priemonės: padėkos, garbės vardai, premijos, užmokesčio didinimas, dovanos ir t. t. Skatinimas – itin svarbus auklėjimo metodas. Kartais jis laikomas pagalbiniu. Iš tikrųjų yra svarbus dėl to, kad skaitant palaikomos vaiko pastangos kreipti savo veiklą auklėtojo norima linkme, kad vaikas pajustų socialinį pripažinimą, neabejotų savo veiksmų teisingumu – taip formuojasi socialiai reikšmingas požiūris į darbą ir tarpusavio santykius. atitikmenys: angl. stimulating vok. Ermutigen rus. поощрение ryšiai: dar žiūrėkauklėjimo metodas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • stimulating — UK US /ˈstɪmjəleɪtɪŋ/ adjective ► encouraging interest or new ideas: »We had a stimulating discussion about the new sales campaign. »Working with such interesting people has been very stimulating …   Financial and business terms

 • stimulating — index causative, constructive (creative), impulsive (impelling), moving (evoking emotion), provocative, remedial …   Law dictionary

 • stimulating — [adj] exciting adrenalizing, appealing, arousing, bracing, breathtaking, challenging, electrifying, energizing, exhilarating, gripping, hair raising*, hectic, inspiring, interesting, invigorating, lively, moving, provocative, rousing, spine… …   New thesaurus

 • stimulating — adj. stimulating to + inf. (it is stimulating intellectually to live in a large city) * * * stimulating to + inf. (it is stimulating intellectually to live in a large city) …   Combinatory dictionary

 • stimulating — adj. VERBS ▪ be ▪ find sb/sth ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc. ▪ hig …   Collocations dictionary

 • stimulating — stim|u|lat|ing [ˈstımjuleıtıŋ] adj 1.) exciting or full of new ideas ≠ ↑boring ▪ a stimulating discussion of world politics 2.) making you feel more active ▪ the stimulating effects of coffee and tea …   Dictionary of contemporary English

 • stimulating — adjective 1 exciting or full of new ideas: We had a most stimulating conversation. 2 making you feel more active and healthy: I find mountain air much more stimulating …   Longman dictionary of contemporary English

 • stimulating — adjective 1) a stimulating effect on the circulation Syn: restorative, tonic, invigorating, bracing, energizing, reviving, refreshing, revitalizing, revivifying; Medicine analeptic Ant: sedative 2) a stimulating lecture …   Thesaurus of popular words

 • Stimulating — Stimulate Stim u*late, v. t. [imp. & p. p. {Stimulated}; p. pr. & vb. n. {Stimulating}.] [L. stimulatus, p. p. of stimulare to prick or goad on, to incite, fr. stimulus a goad. See {Stimulus}.] 1. To excite as if with a goad; to excite, rouse, or …   The Collaborative International Dictionary of English

 • stimulating — I (Roget s 3 Superthesaurus) a. exciting, rousing, energizing, stirring, invigorating, bracing, exhilarating, heart quickening, pulse quickening, *adrenalizing, interesting, fascinating, thought provoking, titillating, provocative, gripping,… …   English dictionary for students

 • stimulating — stim|u|lat|ing [ stımjə,leıtıŋ ] adjective 1. ) making you feel interested: She found her new job challenging and stimulating. 2. ) making you feel physically active …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”